Endret: 18 sep 2019     Opprettet: 31 aug 2019

Varmekabler på badet

Badene i Flaen borettslag ble pusset opp i 2002. Det har vært en del utfordringer med defekte varmekabler etter det. Mange varmekabler er blitt byttet, den siste runden med oppussing i regi av borettslaget var i 2017.

Samme tekst som nedenfor i pdf-format: Varmekabler

På generalforsamlingen i 2017 ble følgende forslag vedtatt enstemmig:

Forslag C) Rehabilitering av varmekabler på lagets regning
Forslagsstiller: Styret
Bakgrunn: Varmekablene som ble lagt i regi av borettslaget i 2001-2003 har nå hatt en levetid på 15 år. Problemer med en del gulv har dukket opp med ujevne mellomrom og utbedret på borettslagets bekostning. Det er ingen fasit på forventet levetid for varmekabler, det inkluderer mange faktorer og bruken er en vesentlig av dem. For tiden koster det oss ca. kr. 70.000 pr. bad å utbedre baderomgulv med ujevne mellomrom. Det bør heretter være den enkeltes ansvar.

Forslag til vedtak: Utbedring av baderomgulv og varmekabler foretas ikke lenger på borettslagets bekostning.

Vedtak: enstemmig vedtatt

 

Det har også etter dette vedtaket vært noen bad der varmekablene ikke lenger gir varme. Vi ser at det er hovedsakelig 3 forskjellige måter varmekablene blir fikset på:

Defekt bryter. Dette kan som oftest enkelt fikses av en elektriker og bør være det første beboer får sjekket. Dette ordnes og dekkes av andelseier.

Brudd i varmekabel. Dette kan fikses ved at bruddet lokaliseres og en isolert gulvflis fjernes. Dette er en forsikringssak.

Brudd/andre problemer. Noen ganger er det ikke nok å fjerne en isolert gulvflis og hele badegulvet må byttes. Dette er en forsikringssak.

Ved forsikringssaker kontakter andelseier styret som melder videre til OBOS-forsikring. Egenandelen er normalt på kr. 10000,-, men kan være mer om varmekablene er gamle. Hvis varmekablene er skiftet de senere årene kan det være en garantisak overfor firmaet som utførte jobben, det avgjøres av OBOS- forsikring.

Ta godt vare på varmekablene dine. De skal ikke skrus av og på som lyset. Endre varmen minst mulig, helst bare 2 ganger i året (høst/vinter og vår). La de står på gjennom sommeren også, men med redusert varme.

Planlegger du å pusse opp badet selv? Husk å bruke godkjente firmaer og få samsvarserklæring på alt utført arbeid. Søk også styret før oppstart for godkjenning.

Styret i Flaen borettslag, januar 2019