23 aug 2019

Parkeringsvedtekter Flaen borettslag

Vedlagt finnes vedtektene for våre parkeringsplasser. Trenger du parkeringsplass? Ta kontakt med Oddvar: 90 06 19 06.