18 mar 2020

Corona-informasjon om Flaen

Lading av vaskekort skjer nå kun via postkassa, ingen vaskevakt 1. og 3. onsdag i mnd inntil videre. Installering av nye røykvarslere er satt på pause. De resterende 20 leiligheter vil bli tatt senere.

Se informasjon om vaskekort og røykvarslere i vedlagt pdf-fil: Corona-informasjon

Her er informasjon om lading av vaskekort: Hvordan betale vaskekort