Endret: 20 apr 2018     Opprettet: 8 des 2015

Brannverninformasjon

Jul og vinter er høytid for brann. Brannsikring av leilighet er et viktig ansvar for andelshaver

  • Sørg for at røykvarslere, evt. brannslange og annet sikkerhetsutstyr er oppdatert, forskriftsmessig og intakt. Kontakt styret eller vaktmester om du er i tvil.

  • Vær varsom med levende lys. Unngå tørrkoking. Ikke press det elektriske anlegget.

  • Oppbevaring av propan, bensin, diesel og annet antennelig produkt i kjeller, loft og i fellesareal er strengt forbudt.

Røykvarslere – test!

Fungerende røykvarslere er påbudt! Alle leiligheter skal ha montert minimum to røykvarslere fra borettslaget. Beboere som ikke har røykvarslere montert av borettslaget, bør ta kontakt med vaktmester for montering. Det er ikke tillatt å fjerne eller flytte disse. Beboere oppfordres å teste sine røykvarslere jevnlig, og bytte batteri ved behov.

Fyring og pipebrann

Ved feil fyring og høy varme, kan det fort oppstå pipebrann. Spesielt julegavepapir forårsaker «kjeks» i pipeløpene og dermed større fare for pipebrann. Ikke fyr med julegavepapir, reklame eller annet papir som inneholder mye farge, limstoffer og lignende. Fyr heller ikke med treverk som er impregnert, malt, beiset og lignende. Bruk helst bjørkeved eller rent hvitt trevirke til fyring.

Sikre balkong mot fyrverkeri

Ikke oppbevar lett antennelig materiale, avfall, pappesker, gassflasker, drivstoff og annet på balkongen som kan antennes av fyrverkeri, nyttårsraketter og lignende.

Frie rømningsveier

Trappeoppgang, loft- og kjellergang er rømningsveier og skal holdes fri for gjenstander! Eiendeler skal oppbevares i leiligheten eller i bod. Inspeksjoner foretas iblant, og hensatte gjenstander i trapp, loft- og kjellergang eller annet fellesareal, kan bli kastet.

Brannverninformasjon desember 2015 (pdf)

Language difficulties are no excuse for failing to comply with regulations and guidelines for Flaen residential community. If you need help with information in other language, please give a note in mailbox «Styret» at the entrance of Nortvedtvn 15, or send an email to: styret.flaen@borettslag.net.